Avgifter 2018

Styrelsen har nu tillsammans med MBF slutfört budgetarbetet inför 2018 och antagit en budget för nämnda verksamhetsår som innebär att föreningen kommer att ha ett långsiktigt positivt kassaflöde.

Mot den bakgrunden har styrelsen beslutat att för närvarande lämna avgifterna för kommande kvartal 1, 2018, oförändrade.

Dock kommer varje lägenhet att fr.o.m. 2018-01-01 påföras 200 kr/mån som avser den tidigare informerade avgiften för den gruppavtalade bredbandstjänsten som införs 2017-12-08.

Det innebär sammantaget att alla lägenheter kommer att få respektive månadsavgift höjd med 200 kronor från och med den 1/1 2018.