De nya bredbandstjänsterna

Det börjar närma sig den 8/12 och inkoppling av Stockholms Stadsnät och Sappa.

Inkoppling och driftsättning av bredbandstjänster kommer att ske på fredag eftermiddag.

 Under denna vecka kommer styrelsen att ringa på hos var och en av medlemmarna för att lämna över en s.k. tjänstdelare och setup box.

Den förstnämnda är den enhet som ska inkopplas först mot bredbandsuttaget och via denna ska sedan setup boxen kopplas vidare och in i TV apparaten.

Guider för inkoppling m.m. har skickats ut till er med välkomstbrevet.

För de som vi inte kan få tag vid ”dörren” kommer vi att ge en lapp så att ni kan kontakta oss i styrelsen för att få boxarna senare. Dessa boxar är nämligen individuella och kräver viss administration innan inkoppling.