Kallelse till extrastämma

I går måndagen den 15/1 delade vi ut en kallelse i era brevlådor. Kallelsen gäller en extra föreningsstämma som kommer att hållas den 19:e februari klockan 18:00 i källaren/skyddsrummet, port 73.

I kallelsen bifogades också det förslag till stadgeändringar som styrelsen tagit fram och som vi förhoppningsvis ska fatta beslut om på stämman.

Vidare ska vi göra fyllnadsval gällande minst en ordinarie styrelseledamot samt minst en suppleant.

För de som anmäler sig i förväg till info@brfarkitekten.se eller till någon i styrelsen kommer vi att ordna fram kaffe m.m.

Varmt välkomna!

//Styrelsen