Mäklare/köpare

Allmänt om föreningen

Bostadsrättsföreningen Arkitekten 69-75 registrerades år 2010 och är skatteklassad som äkta bostadsrättsförening.

Fastighetens byggår är 1938 för Naturläran 2 (Arkitektvägen 69 och 71) respektive 1942 för Naturläran 1 (Arkitektvägen 73 och 75). Marken upplåts med tomträtt, i form av två tomträttsavtal eftersom föreningen har bildats från två fastigheter, Naturläran 1 och Naturläran 2. Dessa löper ut 2027 respektive 2022.

I föreningen finns 24 st lägenheter, varav 1 är hyresrätt, med tillhörande lägenhetsförråd i källaren. Det finns ingen lokal men 2 st garage och 4 st större förråd/hobbyrum som hyrs ut.

Uppvärmning sker med bergvärme och fjärrvärme. Fastigheten har självdragsventilation och 3-fas el.

I månadsavgiften ingår värme och VA.

Föreningen förvaltas ekonomiskt av MBF Mälardalen. Styrelsen sköter den tekniska förvaltningen.

Renoveringar och kontroller

2011 – Stambyte av kök
2011 – Stambyte av badrum/WC samt renovering
2011 – Stambyte elstigare samt byte av elcentral i lägenheter
2011 – Koll av alla ventilationskanaler
2011 – Byte av alla stamventiler (värme)
2012 – Energideklaration utförd: Port 69 Port 71 Port 73 Port 75
2013 – Byte av radiatorventiler
2014 – Injustering av värmeanläggning och radiatorventiler
2018 – OVK genomförd och godkänd (och kanalrensning utförd): OVK – alla 69-75
2018 – Sotning och provtryckning av eldstäder
2019 – Fönsterbyte i hela fastigheten till 2+1-glas med hög energiprestanda i tidstypisk stil (med godkänt bygglov)
2019 – Brandskyddskontroll
2020 – Installation av extra tvättmaskin till vardera tvättstuga
2020 – Renovering av trapphus (slipning av stentrappa, målning av väggar mm)
2021 – Installerade nya entréportar till trapphusen
2023 – Sotning och provtryckning av eldstäder
2023 – Energideklaration utförd: Port 69 Port 71 Port 73 Port 75

Inga större renoveringar är planerade i dagsläget.

Överlåtelser

Föreningens organisationsnummer: 769621-8325

Kontaktinformation till styrelsen: info [at] brfarkitekten.se

Ansökan om medlemskap och överlåtelseavtal skickas till:
Brf Arkitekten 69-75
c/o MBF
Box 581
721 10 Västerås

Observera, till skillnad från många andra föreningar:
Överlåtelseavgiften är 2,5 % av prisbasbeloppet och debiteras Säljaren. Enligt föreningens stadgar svarar Överlåtaren för att avgiften betalas. Pantsättningsavgiften är 1 % av prisbasbeloppet och debiteras Pantsättaren. Föreningen/förvaltaren tar inte ut några andra avgifter/debiteringar vid ett ägarbyte. Föreningen godkänner delat ägande, men inte medlemskap av juridisk person.

TV & internet

Obligatorisk gruppanslutning av Triple Play från Stockholms Stadsnät med bredband, IP-telefoni och IP-TV, á 200 kr/månad, läggs på månadsavgiften. Kanalutbud från Sappa.
Vid tillträde skall Säljaren överlåta sitt Sappa-abonnemang till Köparen, vilket görs på blankett från Sappa. Samt all utrustning från Sappa och Stockholm Stadsnät skall lämnas kvar vid avflytt.

Parkering

Boendeparkering finns på gatan och i området med parkeringsavgifter för Stockholm Stad.
Föreningen äger 2 st garageplatser som hyrs ut. Det är separat kö som administreras av styrelsen.

Förråd och gemensamma utrymmen

Varje lägenhet har ett tillhörande förråd i källaren.
Det finns 4 st extra förråd/hobbyrum som hyrs ut. Det är separat kö till dessa som administreras av styrelsen.
Det finns gemensamma cykel- och barnvagnsförråd samt tvättstugor i fastigheterna.

Sophämtning och trappstädning

Sophämtning av hushållssopor och matavfall sker av kommunen och kärl finns i anslutning till fastigheten. Källsortering sköts av var och en, station finns nära fastigheten precis intill Abrahamsbergs BP. Grovsopor och annat avfall lämnas på ÅVC Bromma.
Trappstädning sköts av städfirma en gång per vecka.

Eldstad och elektricitet

Vid renovering av elstammar gjordes även elen i lägenheterna till 3-fas. Enligt stadgar ansvarar föreningen för elen t.o.m. elskåpet, och innehavaren ansvarar för hur elen är dragen och vad som finns inne i lägenheten.

Lägenhetsinnehavare med eldstad står för underhåll och reparation av eldningsgång. Om innehavaren inte har tätat sin eldningsgång och fått godkänt provtryckning så råder eldningsförbud i den lägenheten, vilket meddelas av styrelsen. Sotning och provtryckning sker vart 4:e år och koordineras av styrelsen. Brandskyddskontroll av eldningsgångar sker vart 6:e år och bokas av styrelsen.